Site en franšaisView this website in English
 

Competenties

De belangrijkste taken van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA-IASB) zijn dienstverlening en onderzoek in het gebied van ruimte-aeronomie.

Instrumenten aan de grond, op ballons, raketten en satellieten worden gebruikt om de fysische en scheikundige samenstelling van de Aardse en andere planetaire atmosferen en van de interplanetaire ruimte te bestuderen. Het voornaamste onderzoeksgebied is het van op afstand meten van de chemische samenstelling van atmosferen door middel van spectrometrie in het UV tot infrarode spectrum en dit zowel vanaf de grond als vanuit de ruimte.

Het ingenieursteam van BIRA-IASB speelt een belangrijke rol in het bereiken van deze wetenschappelijke doelen. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de fabricatie van de noodzakelijke instrumenten in samenwerking met Belgische industriële partners en voor de technische ondersteuning van de wetenschappers. Hun kennis omvat alle stappen van een idee tot een volledig operationeel instrument: projectbeheer, ontwerp en fabricatie van elektronica en mechanica, testen, software ontwikkeling, onderhoud en technische assistentie, operaties en databeheer.

Projectbeheer

Het ontwerpen en ontwikkelen van wetenschappelijke instrumenten of onderdelen vereist de nodige planning en coördinatie. De combinatie van verschillende taken is een echte uitdaging waarvoor de verschillende betrokken partners, zowel ingenieurs, wetenschappers als industriële medewerkers, op elkaar moeten worden afgestemd.

Het ingenieursteam van BIRA-IASB heeft ervaring met het volledige projectbeheer. Ze zijn in staat een project door alle verschillende fazen te loodsen die noodzakelijk zijn om ground based en ruimte-instrumenten te bouwen.

Top

 

Ontwerp en fabricatie van elektronica

Elektronica speelt een sleutelrol in veel instrumenten op de grond of in de ruimte, omdat deze instrumenten vaak van op afstand worden aangestuurd met digitale telecommando’s, omdat ze digitale gegevens produceren of over een of andere vorm van interne intelligentie beschikken.

Tijdens de ontwikkelingsfase worden Computer Aided Design (CAD) en printed circuit board design toegepast. Ook het ontwerp van analoge en digitale elektronica en van FPGA elektronica behoort tot de mogelijkheden.

skillsskillsskills

Na het ontwerp worden prototypes en engineering componenten vervaardigd aan BIRA-IASB. Andere productieprocessen worden uitbesteed aan industriële partners.

Het Elektronica Laboratorium van BIRA-IASB beschikt over de nodige voorzieningen en middelen voor de belangrijkste fasen in het ontwerp en de vervaardiging van elektronica (zie “Infrastructuur”).

Top

 

Ontwerp en fabricatie van mechanica

Instrumenten hebben een structuur nodig om de essentiële elektronische en optische componenten te beschermen. De meeste instrumenten bevatten ook mechanische onderdelen die nodig zijn voor hun werking. Dit is het domein van de mechanische ingenieurs en technisch personeel van BIRA-IASB.

skillsskillsskills

Ze gebruiken software voor het 2D en 3D mechanisch ontwerp, zoals CoCreate Modeling. Door de computers te verbinden met de verspaningsmachines kan het ontwerp onmiddellijk geproduceerd worden.

De Mechanische Werkplaats van BIRA-IASB is goed uitgerust voor het ontwerp en de constructie van mechanische onderdelen voor instrumenten aan de grond, aan boord van ballons of in de ruimte (zie “Infrastructuur”).

Top

 

Testen

skills

Mechanische en elektronische onderdelen, zowel de componenten die in BIRA-IASB gemaakt zijn als de industriële componenten, moeten getest worden voor ze in een instrument ingebouwd worden. Daarvoor worden testfaciliteiten, zoals thermisch-vacuüm kamers, in de industrie of bij ESA gebruikt.

Ook op het instituut zelf staat een brede waaier van testmateriaal ter beschikking aan de ingenieurs. Meer informatie is te vinden in ‘Infrastructuur’.

Top

 

Software

De huidige ruimte-experimenten worden steeds vaker intern gestuurd door een microprocessor of een FPGA met intelligente programmering. Het software design team van de ingenieursafdeling heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van software voor dit type ‘embedded systems’.

Ook voor de bediening van ground-based en ruimtevaartinstrumenten is software nodig. Deze instrumenten worden vaak van op afstand gestuurd.

skillsskillsskills


De gebruikte software moet een multi-display behandeling van de telecommando's, telemetrie en housekeeping mogelijk maken. Deze software is vaak gebaseerd op LABVIEW.

Probleemoplossende software moet ook voorzien worden.

Top

 

Operaties en databeheer

Eens een ruimte-instrument gelanceerd en volledig operationeel is, moeten er een aantal nieuwe taken uitgevoerd worden. Alle observaties moeten zorgvuldig op voorhand gepland worden. De operaties van het instrument tijdens de vlucht zijn afhankelijk van verschillende parameters, zoals de meetomstandigheden, en de goede werking van het instrument hangt volledig af van de nauwgezette uitvoering van de telecommando’s.

De enorme hoeveelheid gegevens die geproduceerd worden is ook een uitdaging. De data moeten geordend en bewaard worden. Het omzetten van de data naar een formaat toegankelijk voor wetenschappers en een goede data-archivering is noodzakelijk om data-analyse eenvoudiger te maken.

Dankzij vorige ruimtevaartprojecten hebben de ingenieurs daarvoor de nodige ervaring opgedaan.

Top

 

Onderhoud

Uitrusting aan de grond en testversies van ruimte-experimenten worden vaak lange tijd gebruikt. Om deze instrumenten in een excellente staat te houden is regelmatig onderhoud onontbeerlijk. Aangezien de meeste instrumenten het werk zijn van het BIRA-IASB ingenieursteam, zijn zij het meest geschikt om deze taak uit te voeren.

Naast het onderhoud van instrumenten, is het team ook betrokken bij het onderhoud van de gebouwen van het instituut en bij ecologische aspecten en veiligheid.

Top

 
Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite